Rozhledna Slunečná

Turistický areál NAD ZAHRADAMI s rozhlednou SLUNEČNÁ

• V jarních měsících roku 2009 se začalo nad jihomoravským městečkem Velké Pavlovice s výstavbou turistického areálu s rozhlednou. Vybudování rozhledny si vyžádala stále se zvyšující poptávka turistů navštěvujících Velké Pavlovice po zajímavostech a atraktivitách na cykloturistických stezkách Modré Hory a Krajem André.
• Poprvé byla tato potřeba našich návštěvníků uspokojena přesně před rokem. Tehdy byla postavena nedaleko dnešní rozhledny kaplička patrona všech vinařů a vinohradníků sv. Urbana. Slavnostního vysvěcení se kapličce dostalo 11. května 2008. Památného obřadu se ujal kanovník Královské stoliční kapituly svatých Petra a Pavla v Brně ThLic. Václav Slouk.
• Uplynul bez tří dnů rok a na stezce Modré Hory můžete spolu s námi vystoupat na novou rozhlednu s výstižným jménem pro náš malebný úrodný kraj a naše město – na ROZHLEDNU SLUNEČNÁ.
• Rozhledna byla vystavěna v rámci Programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007-2013 s projektovým názvem Rozhlédni se a poznávej, kde se naším zahraničním partnerem stalo město Senica. Slovenští partneři nebyli o spolupráci požádáni náhodně, jednalo se o volbu veskrze přirozenou. Velké Pavlovice udržují se senickými přátelský vztah již dlouho dobu. Vzájemné letité přátelství bylo oficiálně zpečetěno dne 8. června 2002, kdy byla mezi představiteli města Velké Pavlovice a města Senica podepsána Partnerská smlouva o spolupráci.

Prohlédnout stránky tohoto místa
REZERVACE UBYTOVÁNÍ
© 2020 Apartmán Špacír
web by
Top crossmenu